Obec Zálesná Zhoř

Prohlášenío přístupnosti
Tvůrce těchto internetových stránek prohlašuje, že byly vytvořeny s ohledem na dnes dostupné metodiky zabývající se přístupností na webu a v souladu s Metodickým pokynem MVČR k vyhlášce č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením. Uživatelům nejsou tedy záměrně kladeny žádné překážky, které by mohly prohlížení stránek znesnadnit. Pokud i přesto na takovouto překážku narazíte, kontaktujte nás a my se ji pokusíme odstranit.

Informace, které nejsou v danou chvíli na internetových stránkách například z technických důvodů přístupné, nebo jsou v pro uživatele nedostupném formátu, nebo pokud má tazatel s jejich získáním na internetových stránkách nějaký problém, budou tazateli na požádání zaslány elektronickou poštou nebo po telefonické dohodě předány jinou vhodnou formou.

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle platných specifikací W3.ORG XHTML a HTML 4.0 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 2.1 a CSS3) - vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině dnes používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Forma uveřejňovaných informací je taktéž v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Výjimky:
Doplňující funkcí stránek je možnost plynulého zvětšování či zmenšování čteného textu pomocí javascriptu (přičemž tato možnost pro uživatele bez javascriptu je zajištěna standardním vybavením běžných internetových prohlížečů - tedy např. s využitím klávesy Ctrl + pohybem scrollovacího kolečka myši.
Javascript je také využit pro zobrazování některých grafických součástí stránek (například fotografií) a jeho absence nemá žádný vliv na přístupnost textového obsahu tohoto webu pro jeho uživatele.

Kontakt na správce webu:
Robert Mahr
webmahr@gmail.com

robert mahr ®
robert mahr © 2016