Obec Zálesná Zhoř

"Dobytí zbraslavského hradu"FOTO: Alois a Martin Blahovi - 14. 10. 2017
V sobotu 14.10.2017 uspořádal Víťa Kratochvíl se svými přáteli další z řady oblíbených pěších výletů. Tentokrát k pozůstatkům zbraslavského hradiště.

V Zálesné Zhoři máme všechno. Přehradu, hory (Zelený kopec), hluboké lesy, chov koní a chytré lidi. Jediné co nám chybělo byl hrad. To se ale 14.10.2017 změnilo. Vytvořil se oddíl, který mírovou cestou bez použití násilí obsadil hrad Zbraslav a připojil ho k Zálesné Zhoři. Případné protesty Zbraslaváků nebereme na vědomí, protože stejně většina z nich neví kde hrad stál. Účastníci dobytí hradu budou povýšeni do šlechtického stavu, titul a funkci si každý určí sám.

Historie hradu
Hrad stál na ostrožně zvané Na hradisku asi 2 km jihovýchodně od Zbraslavi. Terénní pozůstatky zabírají konec výběžku strmě spadajícího do údolí Bílé Vody a malého potoka Žleb. Směrem ke Zbraslavi je terén otevřený a přístup byl přehrazen mohutným valem a palisádou. O vlastním hradu i přes jeho velikost (celková délka 120 m) nejsou v dokumentech té doby zmínky, jeho název se objevuje ve jménu Gerharda ze Zbraslavi (Gerhardus de Zbrazlav), předek pánů z Obřan a několika větví pánů z Kunštátu. V terénu jsou dodnes patrné mohutné zbytky příkopů a náznaky valů. Dle výskytu lomového kamene na svazích, lze předpokládat, že alespoň palác hradu byl kamenný. Potomci Gerharda ze Zbraslavi (Boček, Smil a Kuna) založili další rodové svazy, pouze čtvrtý syn Mikul patrně zůstal na Zbraslavi. Hrad byl pravděpodobně v 15. století již opuštěn.


« zpět

robert mahr ®
robert mahr © 2016